1. POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine musIQ.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Obligacijskim zakonikom (OZ), s priporočili GZS, Splošne uredbe varstvu podatkov (Uredba) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi Zveza potrošnikov Slovenije. Uporabljajo se za celotno spletno stran, vse njene sestavine in podstrani.

Z uporabo spletne strani uporabnik sprejema in soglaša z vsemi določbami teh splošnih pogojev, kar vključujejo tudi vse povezave kot njihove sestavne dele. Svetujemo vam, da pred uporabo strani spletne trgovine pazljivo preberete spodaj navedene Pogoje poslovanja. Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

Ti splošni pogoji določajo pogoje uporabe in nakupa preko spletne trgovine musIQ.si, ki je dostopna na povezavi http://musiq.si/ in jo upravlja Matic Kotnik s.p. (v nadaljevanju: ‘ponudnik/prodajalec’).

Informacija o ponudniku/prodajalcu in kontaktni podatki:

Ponudnik/Prodajalec: Matic Kotnik s.p.

Sedež ponudnika: Topol 15, 1385 Nova vas

Matična številka: 8241945000

Davčna številka: 13130102

E-mail: info@musiq.si

Spletna stran: http://musiq.si/ 

Telefonska številka: 040569765

 Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje musiq.si, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom/prodajalcem in kupcem/naročnikom.

2. DOSTOPNOST INFORMACIJ (POVZETEK ZAKONODAJE)

Ponudnik/prodajalec se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

a) identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, matično številko);

b) kontaktne naslove, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon);

c) bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami);

d) dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletni strani naj bi bil dostopen v razumljivem roku);

e) pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave);

f) jasno in nedvoumno določene cene s prikazom ali že vsebujejo davke in stroške prevoza;

g) način plačila in dostave;

h) časovno veljavnost ponudbe;

i) rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in kolikšen je strošek kupca za vračilo izdelka;

j) postopek ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

3. POSTOPEK NAKUPA 

Za ogled video vsebin (v nadaljevanju tudi storitev) v spletni trgovini http://musiq.si/ se je potrebno uvodoma registrirati in nato aktivirati naročnino. Po aktivirani naročnini naročnik prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročnina aktivna. V sporočilu je naveden povzetek naročnine in vse potrebne informacije za naročnika o postopku nadaljnjega poteka uporabe. Naročnina je mesečna in se obnavlja avtomatično vsak mesec na dan prijave.

 4. NAČINI PLAČILA – PLAČILNI POGOJI NAROČNINE 

Način plačila je izvedljiv z bančno kartico, transakcijo omogoča podjetje Stripe (https://stripe.com).

Po izvedenem plačilu naročnika, pošljemo račun na naročnikovo elektronsko pošto v roku treh dni. Nadaljnja naročnina se obnavlja generično glede na dan prijave v mesecu in se računi po avtomatiziranem procesu pošiljajo na elektronsko pošto naročnika do preklica naročnine.

5. CENA

Vse cene na spletni strani so izražene v evrih (EUR) in so končne. Vse cene so prikazane na spletnem naslovu in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in naročnikom je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročnino, in sicer z elektronskim sporočilom, ki ga pošlje na elektronski naslov naročnika. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji obvezujoči tako za ponudnika, kot za naročnika.

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe.

6. PRAVICA DO REKLAMACIJE

Reklamacije naših storitev:

Za storitev naročeno pri nas, ki ne deluje brezhibno ali nima oglaševalskih lastnosti, navedenih v oglaševalskem sporočilu, lahko naročnik oz. kupec najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupnem roku 45 dni od dneva, ko je ponudnik od naročnika oz. kupca prejel zahtevo za odpravo napak, mora ponudnik naročniku ali kupcu omogočiti brezplačno istovrstno storitev.

Če ponudnik v omenjenem roku ne popravi ali ne zamenja storitve z novo, lahko naročnik oz. kupec razdre pogodbo ali zahteva znižanje kupnine. Za zamenjano storitvijo z novo ima naročnik oz. kupec ponovno enake pravice kot pri prvem nakupu oz. naročilu. Pravice naročnika oz. kupca ugasnejo po 2 (dveh) letih od dneva, ko je naročnik oz. kupec zahteval brezplačno odpravo napak ali zamenjavo storitve z novo.

 Stvarna napaka:

Ponudnik mora kupcu omogočiti prevzem storitve v skladu z naročilom. Ponudnik odgovarja za stvarne napake, ki jih je storitev imela takrat, ko je nevarnost prešla na kupca, ne glede na to, ali mu je bilo to znano ali ne. Ponudnik odgovarja tudi za tiste stvarne napake, ki se pokažejo potem, ko je nevarnost prešla na kupca, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem. Neznatna stvarna napaka se ne upošteva. Ponudnik odgovarja tudi za napake, ki bi jih bil kupec z lahkoto opazil, če je izjavil, da storitev nima nobenih napak ali da ima določene lastnosti ali odlike.

Napaka je stvarna:

  1. če storitev nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
  2. če storitev nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
  3. če storitev nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
  4. če je prodajalec prodal storitev, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model prikazan le zaradi obvestila.

Primernost storitve za normalno rabo se presoja glede na običajno storitev enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih storitve, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku 2 (dveh) mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da jo pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec izda potrdilo. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na storitvi, ki se pokažejo potem, ko mineta 2 (dve) leti odkar je bila izročena. Šteje se, da je napaka obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku 6 (šest) mesecev od izročitve.

Kupec, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

– odpravi napako ali

– vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

– storitev z napako zamenja z novo brezhibno ali

– vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima kupec tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti. Zahteve kupca do prodajalca ugasnejo s potekom 2 (dveh) let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

Če obstoj napake na storitvi ni sporna, mora prodajalec najpozneje v roku 8 (osmih) dni ugoditi kupčevi zahtevi. Prodajalec pisno odgovori kupcu na zahtevo najpozneje v 8 (osmih) dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na storitvi sporen. Če prodajalec uniči ali izgubi storitve, ki mu je bila dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžan kupcu po njegovi izbiri izročiti v 8 (osmih) dneh novo enako storitev ali mu takoj plačati odškodnino v višini drobnoprodajne cene nove takšne storitve. Če prodajalec poškoduje ali pokvari storitev, ki mu je bila dana v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžan na lastne stroške v 3 (treh) dneh odpraviti okvaro oziroma poškodbo, kadar se s tem ne zmanjšata vrednost in uporabnost storitve. V primeru, da tega ni mogoče zagotoviti, pripada kupcu pravica kot v primeru izgube ali uničenja.

V primeru takšne težave vas prosimo, da nas o tem obvestite na info@musiq.si

7. VARNOST OSEBNIH PODATKOV

Pri nudenju naših storitev spletne trgovine ali pri poslovanju preko telekomunikacijskih sredstev vam zagotavljamo, da vaše podatke obdelujemo skladno z veljavno evropsko zakonodajo (Splošno uredbo o varstvu podatkov) in skladno z nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (vsakokrat veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o elektronskih komunikacijah in Zakon o elektronskem poslovanju na trgu).

Zavezujemo se, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko naših spletnih strani ali preko telekomunikacijskih sredstev (npr. v sklopu elektronske korespondence), uporabljeni v skladu z veljavno zakonodajo, da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika.

Ponudnik za nedoločen čas hrani IP naslove vseh obiskovalcev, pri registriranih članih pa še: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s ponudnikom.

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacije na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.

8. ODVEZA ODGOVORNOSTI

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh.

Prav tako si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Za več informacij nas pokličite na 040569765 ali pošljite e-mail na info@musiq.si

9. PRITOŽBA IN SPORI:

Ponudnik/prodajalec spoštuje veljavno zakonodajo.

V primeru pritožb, sporov ali težav se kupec lahko obrne na:

  • telefonsko številko: 040569765 ali
  • mail: info@musiq.si

Pritožba se odda preko e-poštnega naslova. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Na vse pritožbe se prodajalec odzove po elektronski pošti ali telefonsko v najkrajšem možnem času in v okviru zakonskih obvez glede na vrsto pritožbe.

 Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. V kolikor spora ni mogoče rešiti, je za reševanje spora pristojno sodišče po stalnem prebivališču kupca.

Dne 14. 11. 2015 je pričel veljati Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/2015; v nadaljevanju ZIsRPS). ZIsRPS ureja izvensodno reševanje domačih in čezmejnih sporov med podjetji in potrošniki s posredovanjem izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (v nadaljevanju: izvajalec IRPS). Skladno z drugim odstavkom 8. člena ZIsRPS ponudnik/prodajalec ne priznava nikakršnega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z ZIsRPS.

Ponudnik tukaj objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

10. PRAVNO OBVESTILO

Spletna stran http://musiq.si/  in vsi podatki, slike artiklov in grafika prikazani na spletni strani so zaščiteni z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/1995 s spremembami; v nadaljevanju ZASP) in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati, brez predhodnega pisnega dovoljenja. Blagovne znamke in logotipi priznanih podjetij so v njihovi lasti.

Podatki o upravljalvu se nahajajo pod zavihkom musIQ.si, kjer so navedeni vsi kontakti za komunikacijo v zvezi z vsemi členi pogojev poslovanja.